Partners & Affiliates

People International Affiliate Offices


Partners

 

Aposento Alto logo

https://www.aposentoaltomexico.com

Aposento Alto Family Pic

 


 

PMInternacional logo

https://en.pminternacional.org

PMI group


 

Aposento Alto Mexico logo partnerhttps://www.friendsapalto.org

Aposento Alto Friends